ostby.cecilie@gmail.com

Synd – de sju dödssynderna tolkade av Cecilie Östby

Dödssynderna har sina rötter i bibeln och delas vanligen upp i de dödliga (mortalia) och de förlåtliga (venialia). De dödliga synderna är sa allvarliga att de endast kan försonas genom botens sakrament.

De sju dödssynderna formulerades på 600 talet av påven Gregorius den store och har under snart femtonhundra år varit lika aktuella i den mänskliga moralens värderingar.

En bra grund för författare att med fantasins hjälp, eller ur händelser hämtade från det verkliga livet, gestalta dödssynderna högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vrede, lättja och försätta olika karaktärer i de mest nutida vardagliga och prekära situationer.

I denna serie med åtta ljudböcker tolkar författarna dödssynderna i vardera sju fristående noveller.

Synd – de sju dödssynderna tolkade av Cecilie Östby 

Förutom att det går att diskutera syndbegreppet som sådant, var det en utmaning att fundera över dödssynderna i en modern kontext. Många av dödssynderna har blivit eftersträvansvärda i vår tid. Finns det ändå något allmängiltigt vi fortfarande kan uppfatta som en dödssynd?

Högmod: Alice är praktikant på Byrån och skriver copy för de små te-påseflärparna för Hera Te. En del te-drickare ser de små budskapen som en slags dagens horoskop. Alice chef ambition för att te-försäljningen ska bli ännu hetare, går snart överstyr.

Girighet: Keth Turner får frågan vad det skulle vara värt för henne att få ett perfekt liv med perfekta relationer. Hon svarar utan att tveka: ”Allt! Det är värt allt för mig! Hela mitt liv!”
Det är ett svar hon kommer att få ångra.

Vällust: Då för tjugo år sedan var han upptagen i ett äktenskap. Nu är hon lika gammal som han var då och det uppstår en möjlighet för dem igen. Men är hon beredd på att ta det ansvar som kärleken innebär?

Avund: Maja är en aspirerande författare som har en osund fixering vid tv-profilen Jessika Gedin. När Maja råkar få syn på Jessika Gedin i varuhuset NK blir det bara så att hon börjar följa efter. Och sånt brukar aldrig sluta bra.

Frosseri: För att undvika att bli upptäckt, gick inte Agnes Glas på begravning i samma kyrka två gånger på raken. Men så började en gråsprängd man dyka upp på begravningarna hon besökte som hotade att avslöja hennes hemlighet.

Vrede: Hon påstår att hon är som en spegelkub han kan spegla sig i. Hon förutspår att han kommer att hata henne den dagen när han speglat sig tillräckligt för att kunna se sina brister. Frågan är om han om han istället kan älska henne i det mörker hon har inom sig.

Lättja: När det unga paret går på husvisning, faller de direkt för det hundra år gamla huset. Men Rasmus börjar snart förväxla huset med sin gamla mormor. Kan en renovering gottgöra det som aldrig blev gjort för en människa, eller är det redan försent?